Hommelbijen maken zich geen zorgen over pesticide-cocktails: Onderzoek benadrukt hun veerkracht tegen chemische stressoren

16 April 2024 2262
Share Tweet

15 april 2024

Dit artikel is beoordeeld volgens het redactionele proces en beleid van Science X. Redacteuren hebben de volgende kenmerken benadrukt bij het waarborgen van de geloofwaardigheid van de inhoud:

  • feitengecontroleerd
  • peer-reviewed publicatie
  • vertrouwde bron
  • gecorrigeerd

door Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Hommeblijken vrij bestand tegen gemeenschappelijke pesticiden te zijn. Dit blijkt uit een nieuwe studie, waarvan de resultaten nu zijn gepubliceerd door wetenschappers van de Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in het tijdschrift Environment International.

Het team van het Biocentrum van de universiteit verdeelde een hommelkolonie en stelde de dieren bloot aan individuele insecticiden en fungiciden, evenals combinaties van deze pesticiden. De wetenschappers onderzochten vervolgens het leervermogen en de vlieg activiteit van de op deze manier behandelde hommels. Geen negatieve effecten werden gevonden. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Bayreuth.

'Red de bijen' is een oproep die de afgelopen jaren op ieders lippen heeft gelegen en de aandacht heeft gevestigd op wereldwijde bijensterfte. In tegenstelling tot de populaire opvatting worden honingbijen echter niet door deze daling getroffen, omdat ze goed verzorgd worden door imkers. Bijensterfte treft vooral wilde bijen, die veel minder intensief zijn bestudeerd dan honingbijen.

'In de natuur worden bijen niet alleen blootgesteld aan individuele stressoren, maar komen ze meestal in aanraking met diverse factoren die negatieve effecten kunnen hebben op bestuivers. Het gebruik van pesticiden is een van de belangrijkste oorzaken van insectenafname,' zegt Ricarda Scheiner, die de achtergrond van de recent gepubliceerde studie uitlegt. Scheiner is een professor in de neuro-ethologie van geleedpotigen aan de afdeling Zoölogie II van de JMU en de hoofdauteur van de studie.

Wilde bijen, waaronder hommels, nemen op hun foerageer vluchten veel verschillende pesticiden tot zich en brengen die via hun voedsel naar de kolonie.

'Het innemen van pesticidenmengsels kan effecten hebben op het gedrag die moeilijk te voorspellen zijn. Sommige middelen kunnen met elkaar interageren en elkaars effecten beïnvloeden, wat kan leiden tot een versterkt of verzwakt effect,' zegt Antonia Schuhmann, de eerste auteur van de studie en promovendus bij Ricarda Scheiner.

Dus, wat gebeurt er als hommels een cocktail van pesticiden binnenkrijgen? Beïnvloedt dit hun gedrag? De wetenschappers onderzochten deze vragen in hun experimenten. Om te onderzoeken of pesticidenmengsels een effect hebben op het leergedrag en de vliegactiviteit van hommels, hebben ze een nieuwe methode ontwikkeld aan het Biocentrum van de Universiteit van Würzburg.

Een hommelkolonie wordt verdeeld in vier 'compartimenten', en Scheiner legt uit, 'Dit maakt het mogelijk om individuele behandelingen met insecticiden en fungiciden evenals gemengde behandelingen op dezelfde kolonie te testen.' Dankzij de nieuwe methode kunnen verschillen tussen kolonies worden uitgesloten. Bovendien zijn er minder kolonies per proef nodig.

De onderzoekers onderzochten het leergedrag en de vliegactiviteit na behandeling met een insecticide, een fungicide en een mengsel van de twee en vergeleken de resultaten met een controlegroep. Om het leergedrag te onderzoeken, werden de hommels geconditioneerd tot gekleurde dummy-bloemen in een vliegarena.

Ze moesten leren om een bepaalde bloemkleur te associëren met een beloning van suikerwater en vervolgens op een gerichte manier naar de getrainde kleur te vliegen. Het resultaat: de verschillende pesticidenbehandelingen hadden geen effect op het leervermogen van de hommels.

De vliegactiviteit werd onderzocht met moderne RFID-technologie. Kleine tags werden bevestigd aan individuele hommels zodat elk dier zijn eigen ID had. Scanners voor de kolonie lazen de ID en slaan deze op, elk met een tijdstempel. Zo konden de wetenschappers de vliegactiviteit van elke hommel nauwkeurig bepalen. Ook hier toonde de analyse geen effecten van de pesticiden.

'De experimenten tonen aan dat de hommel veerkrachtig lijkt te zijn tegen chemische stressoren zoals pesticiden,' zegt Schuhmann, die het belangrijkste resultaat van de studie samenvat. Het blijft echter onduidelijk hoe andere wilde bijen het in de proeven zouden doen.

'De hommel profiteert van zijn sociale leefstijl in de kolonie, die toxische effecten kan opvangen en het overleven van zwakke individuen kan waarborgen,' zegt Scheiner. Bovendien verschilt de hommel in lichaamsgrootte van veel solitaire wilde bijen, die aanzienlijk kleiner zijn.

Volgens de wetenschappers zijn verder dringend experimenten nodig om het effect van pesticide mengsels op verschillende soorten wilde bijen te begrijpen.

Tijdschrift informatie: Environment International

Provided by Julius-Maximilians-Universität Würzburg

 


AANVERWANTE ARTIKELEN