Gebruiksvoorwaarden

1. Elk gebruik van deze website is onderworpen aan aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in de volgende clausules. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden wordt gebruik beschouwd als het lezen of bezoeken van deze website en/of de aankoop van een of meer producten van de website en is van toepassing op alle gebruikers, of het nu mensen, computers of computers zijn. of bedrijven en andere organisaties, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

2. De eigenaren van deze website hebben deze te goeder trouw en naar beste weten en vermogen op het betreffende onderwerpgebied gepubliceerd. De gebruikers van de website zijn daarom verplicht om een soortgelijke goede trouw aan te tonen in hun gebruik van de website, door zich aan de gebruiksvoorwaarden te houden en geen lasterlijke opmerkingen over de website of de eigenaren van de site te publiceren in welke media dan ook, elektronisch of anderszins en, indien er discussieforums beschikbaar zijn op de website, door zich te allen tijde attent en verantwoordelijk te gedragen. Het niet naleven hiervan zal ertoe leiden dat gebruikers de toegang tot de website wordt ontzegd en kan zelfs resulteren in vervolging, mocht het gedrag inbreuk maken op de wetten op het gebied van privacy, laster, enz.

3. In het geval van enig juridisch geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website, ongeacht het land van herkomst van een derde partij, zullen al deze geschillen worden opgelost binnen de jurisdictie van het land waar de eigenaar(s) van de website is gevestigd. niet het land waarin de website wordt gehost, tenzij anders vermeld.

4. Al het materiaal op deze website, zowel op de website zelf als op enig product dat daarin kan worden verkocht, als producten via de website worden verkocht, is onderworpen aan auteursrechten en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder toestemming van de eigenaar van de website. uitdrukkelijke toestemming. U mag de informatie of producten verkregen van deze website niet wijzigen, kopiëren of op enigerlei wijze reproduceren, publiceren, distribueren, verkopen, leasen, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Het niet verkrijgen van toestemming voordat dergelijk materiaal wordt gereproduceerd, kan leiden tot vervolging.

5. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website correct is, maar het is niet altijd mogelijk om alles up-to-date te houden. De informatie wordt daarom verstrekt zonder garantie of enige omschrijving, en de eigenaren van de website kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat wordt gemaakt van de informatie die op de pagina's van de website kan verschijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de huidige wetgeving en praktijken met betrekking tot zijn interessegebied te controleren voordat hij handelt op basis van de informatie die hij via de Website ontvangt. Als u denkt dat de informatie op deze website onjuist of onjuist is, neem dan per e-mail contact met ons op.

6. Wij kunnen uw contactgegevens af en toe doorgeven aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die u andere interessante producten kunnen aanbieden. Volgens ons privacybeleid moet u contact met ons opnemen als u NIET wilt dat uw contactgegevens op deze manier worden gebruikt.

7. Overal waar er discussieforums beschikbaar zijn op de website, zijn gebruikers verplicht beleefd te blijven tegenover elkaar en over de website zelf. We nemen laster zeer serieus en alle lasterlijke opmerkingen op onze forums zullen worden verwijderd en de gebruiker zal de toegang worden ontzegd.

8. Om onze site en onze service aan u te verbeteren, kunnen we af en toe cookies gebruiken. Het doel van dergelijke cookies is puur om ons te helpen de informatie die we u verstrekken te personaliseren en impliceert geen opslag van persoonlijke gegevens, noch het volgen van uw activiteit op de site. Als u dergelijke cookies wilt verwijderen nadat u de site heeft bezocht, gaat u naar het menu Extra van uw browser en selecteert u de optie 'Cookies wissen'.

9. Voor sommige functionaliteiten van de website kan het af en toe nodig zijn om cookies te gebruiken. Als uw privacy-instellingen te hoog zijn ingesteld, is het mogelijk dat u delen van onze website niet kunt bekijken of bepaalde processen af en toe niet kunt voltooien. Als dit het geval is en u wilt doorgaan, moet u de beveiligingsinstellingen van uw browser aanpassen om cookies te accepteren. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het feit dat gebruikers de site niet kunnen zien als ze hun beveiligingsinstellingen niet willen wijzigen.

10. We kunnen af en toe de inhoud van deze Algemene Voorwaarden wijzigen of variëren. In het geval dat u een product via ons heeft gekocht, zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op het moment van die aankoop geldig.