Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 20 september 2023

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden där den första bokstaven är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För syftet med denna integritetspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50 % eller mer av aktierna, ägarandelen eller andra värdepapper som är berättigade att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.

 • Företaget (referat till som antingen "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vårt" i detta Avtal) hänvisar till Sundaytalking, Anna-Louisa-Karsch- Straße 9, 10178 Berlin.

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

 • Land avser: Berlin, Tyskland

 • Enhet avser vilken enhet som helst som kan komma åt tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänst avser webbplatsen.

 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten för företagets räkning, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa företaget med att analysera hur tjänsten används.

 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur i sig (till exempel längden på ett sidbesök).

 • Webbplats hänvisar till Sundaytalking.com, tillgänglig från https:// sundaytalking.com/

 • Du avser individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ använder eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Samla in och använda dina personuppgifter

Typer av data som samlas in

Personliga uppgifter

Medan vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor , unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, ditt unika ID för din mobila enhet, din mobila enhets IP-adress , Ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. Tekniken vi använder kan vara:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Web Beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-beacons (även kallade klara gifs, pixeltaggar och enpixel gifs) som tillåter Företag, till exempel, för att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrering av populariteten för ett visst avsnitt och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "Ihållande" eller "Session" Småkakor. Beständiga cookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga/nödvändiga cookies

  Typ: Sessionscookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att ge dig dessa tjänster.

 • Cookiespolicy / Cookies för godkännande av meddelanden

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionscookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar igen varje gång du använder webbplatsen.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

 • Hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För genomförandet av ett kontrakt: utvecklingen, efterlevnaden och åtagandet av köpekontraktet för de produkter, föremål eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss ​​via tjänsten.

 • Kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras implementering.

 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte göra det få sådan information.

 • Hantera dina förfrågningar: För att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, antingen som en Fortsatt drift eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter, tjänster , marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår affärer till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till med att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjligheten att radera viss information om dig från tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka avsnittet med kontoinställningar som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära tillgång till, korrigera eller radera all personlig information som du har lämnat till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en juridisk skyldighet eller laglig grund att göra det.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lättsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra juridiska krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en juridisk skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för Dina Personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personlig Data, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi ​​behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "Sist uppdaterad" datum högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att läsa denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss: